Skip to content
Start of page content below the header
Evenemang
2 July 2015

SIANI i Almedalen 2015: 50 Nyanser av grönt – mot ett grönare Afrika

Photo: K. Traumann/CGIAR via Flickr CC BY 2.0

Photo: K. Traumann/CGIAR via Flickr CC BY 2.0

Goda nyheter: Afrikas jordar blir grönare, matproduktionen ökar och den negativa klimatpåverkan minskar. Den vanligaste bilden av Afrikas jordar är en accelererande ökenspridning som hotar miljontals människors uppehälle. Men vid sidan av den konventionella bilden av ökenspridning sker förändringar som möjliggör för bönder att hjälpa varandra och få stöd med integrerad markvård, plantera träd på sina gårdar, öka sina inkomster, bidra till att göra jordbruksmark bördigare och stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Hundratusentals hektar av Afrika omvandlas årligen till mosaiker av skog, jordbruksmark och agroforestry så att hundratusentals ton mer mat produceras på det som förut klassades som eroderade jordar.

Att återställa försämrade eroderade marker står högt på den politiska agendan. Under FN:s klimattoppmöte i New York 2014 utfärdade en allians av regeringar, företag och det civila samhället New Yorks Skogsdeklaration, där man förbinder sig att återställa 350 miljoner hektar skog och degraderade landskap världen över fram till år 2030. Hur kan detta engagemang hos politiska ledare, privata aktörer, civila samfundet och forskningen bäst kanaliseras för att stötta de bönder som med små medel driver på storskalig grön jordbruksutveckling genom trädplantering? Hur kan vi i Sverige bidra? Vilka svenska modeller har varit framgångsrika? På vilka olika sätt kan svenska aktörer hjälpa bönder i utvecklingsländer att återställa degraderade landskap? Hur stöttar man bäst jordbruksutvecklingen i Afrika på lång sikt?

  • Arrangör: Swedish International Agricultural Network Initiative
  • Medverkande: Anders Malmer, Programchef SLU – Global; Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida; Henrik Brundin , Senior Advisor Vi-skogen; Christina Furustam, LRF, Karin Perers, ordförande på Mellanskog; Pär Larshans, FD Hållbarhetschef Max, Hållbarhetschef Ragn-Sells; Madeleine Fogde, programchef  SIANI
  • Moderator: Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute

Times

Från 2 juli 2015 vid 15:00 till 2 juli 2015 vid 16:00

Venue

Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Liknande innehåll

Tidigare evenemang

Evenemang

Welcome to the launch of Agroforestry Network!
22 November 2016
Vi-skogen head quarters