Skip past the page header
Start of page content below the header
Gå med i ett av världens största nätverk för mat- och livsmedelssäkerhet
Livsmedelssystem Året

Ämnet livsmedelssystem framställs av SIANI inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem. Hitta relaterade nyheter och möjligheter att engagera dig.

Våra partners

Vi är ett nätverk bestående av individer och organisationer som delar vårt mål att stödja hållbart jordbruk för matsäkerhet, förbättrad nutrition och utrotandet av hunger. Här kan du se vilka av våra partners som vi arbetar särskilt nära ihop med och som utgör vår inre kärna.