Skip past the page header
Start of page content below the header

Gå med i ett av världens största nätverk för mat- och livsmedelssäkerhet

Evenemang

Tidigare evenemang
FLARE Network Twitter Conference
26 October 2020
online, Twitter
Registrering öppen
Globalt mål 2: Ingen hunger

SIANI arbetar mot fullföljandet av de globala hållbarhetsmålen, med ett särskilt fokus på mål 2

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra partners

Vi är ett nätverk bestående av individer och organisationer som delar vårt mål att stödja hållbart jordbruk för matsäkerhet, förbättrad nutrition och utrotandet av hunger. Här kan du se vilka av våra partners som vi arbetar särskilt nära ihop med och som utgör vår inre kärna.