Skip to content
Start of page content below the header
Evenemang
7 July 2016

Mat och klimat utan konflikter och katastrofer- Bistånd för resiliens?

Photo by Georgina Smith via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo by Georgina Smith via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Arrangörer:  SLU Global, SIANI & Vi-skogen 

Sverige i Världen Torsdag 7:e juli 8.00 – 9.45 – Almedalsveckan i Visby

Svaga samhällen i utarmade landskap drabbas allt svårare av extremväder. Katastrofer begränsar återhämtning av ekosystemtjänster och matförsörjning, och kan leda till konflikter ur resursknapphet. Dagens regionalt kritiska hungersituation speglas i sådana förhållanden. Resiliens kan ses inte bara för miljö och livsmedel, utan även för ekonomi och samhällets återhämtningsförmåga från kriser. Stärkande av lokalsamhällens resiliens genom markvård och klimatanpassat jordbruk är inte bara resurshushållning, utan kan verka katalyserande för skydd av växande levnadsbetingelser och ekonomi samt undvikande av konflikt. Utifrån två fall fokuserar seminariet på sambanden mellan tryggad livsmedelsförsörjning, fattingdomsbekämpning och positiv samhällsutveckling i skuggan av klimatförändring och sårbarhet.

Inledningstalare: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

Moderator: Johan Kuylenstierna, Chef Stockholm Environment Institut

Presentatörer/paneldeltagare:

  • Henrik Brundin, Vice VD We-effekt
  • Anders Malmer, Professor och Föreståndare för SLU Global
  • Helena Lindholm, Prorektor och professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
  • LRF Ungdom (namn tbc)
  • Anders Granlund, Sida
  • Maria Ölund, Projekt koordinator, Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV
  • Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet

Följ eventet från nätet

Läs även om SIANIs andra seminarium på Almedalen i år.

Times

Från 7 juli 2016 vid 06:00 till 7 juli 2016 vid 07:45

Venue

Visby, Gotland
Sweden

Liknande innehåll

Tidigare evenemang

Tidigare evenemang

Tidigare evenemang

Evenemang

Uppsala Health Summit 2016 – Pre-conference workshop
13 April 2016
Uppsala, Sweden