Skip to content
Start of page content below the header
Evenemang
27 November 2018

Agenda 2030 och skogen: i internationell policyutveckling och företagande

En av utgångspunkterna i det nationella skogsprogrammet är att skogen och dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030.

Photo by Casey Horner on Unsplash

Mot bakgrund av globala utmaningar som befolkningsökning, ökad konsumtion till följd av ökad välfärd, urbanisering och klimatförändringar kommer hållbarhetsfrågorna allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet och preciserar 169 delmål. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen.

En av utgångspunkterna i det nationella skogsprogrammet är att skogen och dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030.

En viktig samarbetspartner när det gäller internationella skogsfrågor och Agenda 2030 är FAO. FAO presenterar vartannat år sin flaggskeppsrapport om skogen, The State of the World’s Forests. 2018 års rapport heter Forest pathways to sustainable development och den analyserar och följer upp hur skogen bidrar till 10 av de 17 globala hållbarhetsmålen. I rapporten uppmanas medlemsländerna dels att utveckla sina policies för global utveckling med inriktning mot skogliga frågor, dels att inom respektive land utveckla kopplingen mellan skogen och dess värdekedjor och hållbar utveckling.

Skogsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att aktivt bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt påverkansarbete för integrering av den internationella dimensionen, i enlighet med det nationella skogsprogrammets inriktning. Målet är att Sverige ska få en tydligare röst i skogsvärlden och med det stärka den svenska skogssektorns globala konkurrenskraft.

Vid seminariet diskuterar vi hur Sverige kan bidra globalt genom sin internationella politik och hur svenska företag i skogen och dess värdekedjor kan bidra till respektive dra nytta av Agenda 2030 för sin utveckling.

Seminariet arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Internationella utskott.

Deltagaravgift 300 kr, ledamöter 150 kr och studenter ingen avgift.

Sista anmälningsdag tisdag 20 nov. Registrera dig här.

Times

Från 27 november 2018 vid 09:30 till 27 november 2018 vid 16:00

Venue

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B

Hosted by

Innehåll: birgitta.naumburg@ksla.se tel 08-54 54 77 07
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Agenda

Moderator: Alexander Crawford, Senior advisor Global Utmaning

09.00
Registration

09.30
Welcome
Eva Pettersson, President of the Academy, KSLA and
Kerstin Niblaeus, Chariman, the Board Committee for International Relations Issues

09.40
Introduction
Alexander Crawford, Senior advisor Global Utmaning.

International Perspectives

09.50
Transformations to achieve the Sustainable Development Goals
Nebojsa Nakicenovic, Deputy Director General and CEO, International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA

10.15
Forest Pathways to Sustainable Development (SOFO report 2018) and Sustainable Wood for a Sustainable World
Thais Linhares-Juvenal, Senior Forestry Officer, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO

10.35
What does Sweden do internationally regarding Agenda 2030 and the links that exist to the forest and its value chains
Helene Holstein, Deputy Director-General Ministry of Enterprise and Innovation

10.50
The Swedish Forest Agency’s government assignments on international forest issues
Björn Merkell, International coordinator, The Swedish Forest Agency

11.10
Contributions to the development of international forestry and forest policy–Swedish experiences
Jerker Thunberg, former Director, National Forest Programmes Facilities, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO

11.30
Panel Discussion
How can Sweden’s international policies be developed to contribute to sustainable development, trade and development of sustainable forest value chains?

12.00: Lunch

Svenskt perspektiv
12.50
Hur kan svensk skogsnäring bidra till de globala målen och hållbar utveckling?
Peter Holmgren, fd generaldirektör, Center for International Forestry Research, CIFOR

13.10
Hållbarhet som del av affärsmålen
Kristina Altner, enhetschef Hållbarhet, Södra

13.30
Agenda 2030, Påverkan och affärsmöjligheter
Lena Sammeli-Johansson, hållbarhetschef, Sveaskog

13.50
Sustainability strategy is an important component of a wider company business strategy, as well as corporate governance
Antti Marjokorpi, Head of Forests, Plantations and Land Use, Stora Enso

14.10
Kaffe/te

14.40
Att hjälpa de många människorna leva ett hållbart liv
Louise von Ehrenheim, Project Manager/Market Intelligence Leader, IKEA.

15.00
Hur kan företag bidra till skydd och hållbart brukande av världens skogar
Per Larsson, senior rådgivare, Världsnaturfonden, WWF

15.20
Paneldiskussion

15.55–16.00
Sammanfattning och avslutning
Kerstin Niblaeus, ordförande i KSLA:s Utskott för internationella frågor

Liknande innehåll

Tidigare evenemang

Evenemang

Agri4D – 2017 – Rural Transformation and Urbanization
20 September 2017
Uppsala, Sweden

Tidigare evenemang

Tidigare evenemang