Skip to content
Start of page content below the header
News Story
4 December 2015
Youth

För unga med unga i tiden – SIANI Youth

SIANI har valt att satsa mer på unga och för att få hjälp med hur organisationen kan attrahera yngre medlemmar och få dessa att lära sig av varandra tog SIANI hjälp av oss, fem agronomstudenter från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Vi har under en termin samarbetat med SIANI för att utveckla en kommunikationsstrategi som vi tror kommer att kunna få unga som är intresserade av ämnen såsom hållbar naturresursförvaltning och säker livsmedelsförsörjning, att nätverka med aktörer på en global nivå.

Vi är fem agronomstudenter som inom ramen för kursen projektledning och kommunikation fick chansen att tillsammans med SIANI arbeta fram ett sätt att engagera fler unga i SIANI och intressera sig för de frågor som SIANI arbetar med. Vi valde att utveckla en kommunikationsstrategi som ska både hjälpa SIANI att nå ut till fler av de många intresserade ungdomar som vi vet finns och att lyfta frågor som rör yngre aktörer verksamma inom landsbygdsutveckling, småbruk och säker livsmedelsförsörjning. Strategin är ett dokument som grundar sig både på våra personliga erfarenheter som unga och intresserade men även på våra akademiska erfarenheter.

Under vårt arbete med strategin kom vi fram till att det vore bra att lansera SIANI Youth, en plattform för unga, för att underlätta kommunikation och lärande. Det som SIANI kan bistå med är att utveckla sina nätverksaktiviteter för unga; anordna event och sprida kunskap. På SIANI Youth skapas en plattform för samtal och kommunikation. Målet är att nå ut till och engagera många unga med olika bakgrund både i Sverige och internationellt.

Vi startade upp SIANI Youth under Ultuna Näringslivsdagar där SIANI hade en egen monter med en speciell broschyr för att attrahera och informera unga. I montern hade vi även ett frågeformulär som rörde SIANI:s arbete för att belysa vad SIANI kan bistå med för kunskap. Många studenter visade sig vara intresserade av SIANI Youth, och lyckades under en intensiv lunchrush locka ett sjuttiotal nya medlemmar.

Vi har tyckt att det har varit väldigt roligt att få arbeta med SIANI och få vetskap om ett viktigt nätverk som lyfter frågor vi är väldigt intresserade av. Vi tror och hoppas att många unga, likt oss, i framtiden vill arbeta med livsmedel och lantbruk och att SIANI Youth kan hjälpa unga att tillsammans lära sig mer av varandra och lyfta dessa viktiga frågor. Detta är av stor betydelse då unga bönder och unga entreprenörer inom lantbruk är viktiga aktörer nu och i framtiden.

Tack SIANI, speciellt till Madeleine Fogde, Ekaterina Bessonova och Anneli Sundin för ett trevligt bemötande och ett fint samarbete – vi hoppas att vi ses i framtiden!

Louise Lundahl, Sofie Sandelius, Theodor Danielson, Ida Berg och Mathilda Mickels.

Topic: