Skip to content
Start of page content below the header
News Story
27 November 2012

Tio år med PGU –Vad händer nu?

Fattiga människors behov, perspektiv och rättigheter ska genomsyra all svensk politik. Det är det som idag går under namnet Politik för Global Utveckling (PGU). SIWI tillsammans med SIANI välkomnar till ett seminarium där Petra Flaum presenterar sin nya bok Ansvar som bland annat belyser de fattigas perspektiv på utveckling. Presentationen följs av en paneldiskussion med bland annat Anders Wijkman och Magnus Walan från Diakonia.

12 December, 2012 – 09:30 – 11:00

Läs mer och registrera dig här

Tags: