Skip to content
Start of page content below the header
News Story
14 June 2012

SIANI på Tällberg Forum 2012

“How on earth can we live together? Beyond our imagination.”

Hjärtat i stiftelsens verksamhet ligger i mötespunkten Tällberg Forum då beslutsfattare och kulturpersonligheter från hela världen träffas för att diskutera hur vår allt mer globaliserade värld påverkar oss, och hur vi påverkar den.

I år äger Tällberg Forum rum mellan den 14-17 juni i Tällberg och samlar 300 deltagare från 54 länder.

Samtalen bidrar till ett idéutbyte mellan människor som annars inte skulle möta varandra samtidigt; forskare, företagsledare, folkvalda politiker, konstnärer och företrädare för organisationer. Människor som sedan tar diskussionerna med sig tillbaka till parlament, regeringar, företag och organisationer runt om i världen.

Årets Forum kommer att ha sitt fokus på den genomgripande teknologiska förändring som tillvaron genomgår. Vår ambition i år är att skapa en arena för att diskutera framtid och teknologi på nya sätt.

Välkommen att ta del av samtalen live och OnDemand!  

Tällberg Forum Hemsida

Topic: