Skip to content
Start of page content below the header
News Story
17 December 2014

Ny rapport från Montpellier Panelen belyser vikten av integrerad markskötsel och uppmanar till ökade investeringar att höja kunskapen om Afrikas mark

På Världsmark-dagen den 5 december  2014 presenterades den nya Montpellier rapporten “Inget enkelt problem: naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar” som understryker markens betydelse för ett uthålligt  jordbruk: “En bra och frisk jordbruksmark är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för jordens befolkning. Att förbättra markens status borde därför vara en prioriterad fråga för beslutsfattare och forskning”.

Ett problem för jordbruksproduktionen i Afrika är att jordbruksmarken på många håll är utsatta för vind- eller vattenerosion, föroreningar, försaltning eller packningsskador, är urlakade på näringsämnen eller är vattensjuka. Enligt dagens beräkningar är 5 % av jordbruks-, 30 % av betes- och 20 % av skogsmarken skadad.

Rapporten rekomenderar at regeringar och biståndsgivare måste vara förutseende och arbetar för ett långsiktigt finansiellt stöd för att restaurera jordar där markförstöringen har gått långt och skapa incitament för att investera i god markförvaltning som inkluderar miljö och sociala frågor.

SIANIs policy brief är en sammanfattning av den nya rapporten och lyfter fram de viktigaste budskapen och rekommendationer för beslutsfattare och investerare.

Ladda ner policy briefen här

Läs originalrapporten “No Ordinary Matter: Conserving, Restoring and Enhancing Africa’s Soils” 

Related content

Past event

Event

S.O.S. – Save Our Soils
20 May 2015
Malmö, Sweden