Skip to content
Start of page content below the header
News Story
1 May 2013

Jubileumsexkursioner för Stundande skördar

Fyra akademiexkursioner anordnas av KSLA den 12 juni 2013 som en del av 200-årsfirandet 1813–2013 – endast för KSLAs ledamöter

Stockholms mellan- och ytterskärgård
Båt från Stavsnäs hamn till Sandhamn. Sedan via ögruppen Brandskärgården, där vi iakttar fågefaunan, till Bullerö naturreservat; info om förvaltningen och besök i Bruno Liljefors naturum. Den öppna skärgården; Hallskär & Långviksskär – berggrundens glacialskulptur, skärgårdsby, kulturlandskap och strandängar. Färd norr om Nämdö, besök på ö med urkalksten. Info: eva.ronquist@ksla.se

Produktionsjordbruk i mötet mellan land och stad
Miniföreläsningar under bussturerna. Ströms gård i Rosersberg; om ett serviceföretag på landsbygden. Möte med spannmålsodlare. Lövsta/Nationellt forskningscenter för lantbrukes djur: ”Vad berättar landskapet?” Om forskningscentret och biogasanläggningen. Visning av Europas modernaste kommersiella slakteri, anpassat för forskning. Guidad passage genom Ultuna Campus. Det historiska jordbrukslandskapet vid Alsike kyrka. Info: magnus.stark@ksla.se

Nationalstadsparken och vetenskapens landskap
Modern forskning i historiska landskap. Vetenskapsstaden efter Experimentalfältet. Stora Lappkärret och Lappkärrsbergen; 1800-talets uppodling och mossodlingar, Djurgårdens skogar. Fiskartorpet; Djurgårdens historia från vikingatid till 1700-tal. Vattuminskning och landhöjning. Nationalstadsparken möter miljonstaden. Stora Skuggan; Nationalstadsparkens och Djurgårdes förvaltning och skötsel. Lantbruksvetenskapens födelseplats – Edelcrantz och
Skuggan. Invigning av Stora Skuggan som besöksmål och avtäckning av Edelcrantzobelisken.
Info: per.eriksson@ksla.se

Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk, Uppland
Vallonsmedjan på Hargs Bruk, Hargs Bruk AB och historiken. “Att bo i kulturmiljö”; Nerhammaren Järnboden – “Roslagens Glimmingehus”. Hargs Hamn AB; hamnområdet – biobränslen, järnmalm, rundvirke… Löhammar ladugård; “framtidens lantbruksbyggnad”. Bruksmuséet på Hargs bruk. Info: birgitta.naumburg@ksla.se

Anmälan via www.ksla.se/ledamotsrummet/ senast den 28 maj. Begränsat antal platser – först till kvarn…

JUBILEUMSEXKURSIONER för Stundande skördar

Tags:

Related content