Skip to content
Start of page content below the header
News Story
11 March 2020

Dyk ner i det globala jordbruksläget – FAO:s rapporter på svenska

Foto: Thuy Ha Bich / Pixabay

Vill du ta del av de senaste uppdateringarna om det globala läget för jordbruk, livsmedelssäkerhet och nutrition? FN:s jordbruksorgan FAO ger årligen ut tematiska rapporter, så kallade flaggskeppsrapporter, som går att hitta i lättlästa sammanfattningar på svenska. Rapporterna riktar sig till beslutsfattare, internationella organisationer, forskare, studenter och en intresserad allmänhet. Tanken är att ge en övergripande, saklig och global översikt över ämnet.

Rapportserien SOFA, The State of Food and Agriculture, ger en bild av den globala jordbruksproduktionen. I den senaste upplagan 2019: Gå framåt med livsmedelsförluster och matsvinn, får du kan lära dig mer om var och varför det uppstår svinn i livsmedelskedjan. Att minska livsmedelsförluster och matsvinn kan framstå som ett både självklart och önskvärt mål, men att faktiskt genomföra det är inte så lätt. Att att helt undanröja förluster och svinn är kanske inte heller realistiskt. I denna rapport konstateras att livsmedelsförluster och matsvinn behöver minska drastiskt och nya insikter och perspektiv presenteras.

I SOFI, The State of Food Security and Nutrition in the World, får du följa hur det går med det globala målet om att utrota hungern. Du kan också läsa om vilka aspekter som påverkar tillgången på näringsrik kost för olika samhällsgrupper och i olika geografiska områden. Tidigare utgåvor av denna rapport har visat hur konflikter, variabiliteten i klimatet och klimatextremer förstärker negativa trender. Årets rapport 2019: Skydd mot ekonomisk avmattning och konjunkturnedgångar, visar att den ojämna takten i den ekonomiska återhämtningen efter 2008–2009 års globala ekonomiska kris försenar arbetet med att utrota hunger och felnäring. För att nå en tryggad livsmedelsförsörjning är det därför viktigt att motverka effekterna av negativa konjunkturcykler.

Ladda ner rapporterna och deras översättningar och gör ett störtdyk ner i FAO samlade kunskap om global livsmedelsförsörjning!

Utöver SOFA och SOFI ger FAO även ut rapporter om det globala läget för skogsbruket, fisket och råvarumarknaden för jordbruksprodukter. Du finner mer information på engelska är.

Related content

Past event

Event

World Food Day 2019
22 October 2019
Stockholm, Sweden.