Skip to content
Start of page content below the header
News Story
5 February 2013

En debattartikel om kvinnors roll i det afrikanska jordbruket

Photo credit: UN Women

Photo by: UN Women

Doktor Linley Chirwona-Karltun och hedersdoktor Inge Gerremo på Sveriges jordbruksuniversitet (SLU) ställer frågan hur en nyvald kvinnlig ordförande för Afrikanska unionen (AU) och den kvinnliga presidenten för Malawi skulle kunna göra en skillnad i kampen mot hunger och i främjandet av jämställdhet.

Malawi har betraktats som en framgångssaga när presidenten år 2005 bestämde sig för att förbättra jordbrukssektorn med subventioner. Detta resulterade i ett uppsving i landets ekonomi och minskad fattigdom. Men Malawi har nu gått in i en ny period av svårigheter på grund av många faktorer som oförutsägbara variationer i klimatet och en koncentrering av den politiska makten likaväl som självsvåldigt ledarskap.

En kvinna har nu tillträtt som president i Malawi detta år, men författarna menar att kvinnors roll måste förstärkas genom utveckling inom jordbruket för att möjliggöra en långsiktig minskning av hunger och fattigdom.

”Hur många gånger har vi inte läst eller sett siffran ”fyra femtedelar av basfödan söder om Sahara odlas av kvinnor?”. Jämför det med hur många gånger har vi sett eller hört talas om en kvinnlig afrikansk jordbruksminister?”

Därmed frågar sig författarna; var är engagemanget och stödet från Sverige gällande Malawis jordbrukspolitik? Inväntar vi bara ännu en torka och mer hungersnöd för att enbart bidra med kortsiktiga stöd? Isstället bör vi anta möjligheten att stödja en miljömässigt hållbar revolution som är ett oumbärligt behov i denna del av världen.

För att läsa artikeln klicka här.

En debattartikel om kvinnors roll i det afrikanska jordbruket

Topic: