Skip to content
Start of page content below the header
Event
12 December 2012

Tio år med PGU

Vad händer nu?

Courtesy of Concord.se

Courtesy of Concord.se

Det går inte en dag utan att media, forskare och debattörer diskuterar sakfrågor inom ramen för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och företagens sociala ansvar s.k. CSR. Sällan diskuteras dock hur dessa ramverk hänger samman eller hur de ska tolkas i relation till varandra. Sveriges riksdag beslutade 2003 att all svensk politik, inte enbart biståndet, ska bidra till att gynna en hållbar och rättvis världsutveckling.

Fattiga människors behov, perspektiv och rättigheter ska genomsyra all svensk politik. Det är det som idag går under namnet Politik för global utveckling (PGU).Men kritik har höjts från flera håll att PGU blir mindre och mindre synlig och tolkas på ett sätt det inte var tänkt från början. Förvånansvärt lite har gjorts för att informera allmänheten om de svenska riktlinjerna för hållbar utveckling. Det finns ett behov av att lyfta upp PGU-åtagandena på politisk nivå. Målkonflikter måste synliggöras och hanteras, vilket var den ursprungliga tanken.

På seminariet kommer Petra Flaum presentera sin nya bok Ansvar som bland annat tar upp frågan vem som har tolkningsföreträdet för de normativa perspektiv som ska genomsyra PGU, nämligen rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv på utveckling. Presentationen följs av en paneldiskussion med bland annat Anders Wijkman och Magnus Walan från Diakonia som kommer att fokusera på hur vi kan komma vidare med implementeringen av PGU.

Times

From 12 December 2012 at 08:30 to 12 December 2012 at 10:00

Venue

Medelhavsmuséet, Hörsalen, Fredsgatan 2