Skip to content
Start of page content below the header
Event
1 July 2015

SIANI i Almedalen 2015: Är det du som ska producera framtidens mat och förvalta världens naturresurser?

Photo: Kentucky Photo File via Flickr CC BY 2.0

Photo: Kentucky Photo File via Flickr CC BY 2.0

I dagens globaliserade värld sker snabba förändringar; migration, urbanisering, tekniska innovationer och ökade utbildningsnivåer. Dessa förändringar skapar nya möjligheter för unga att välja ett jobb utanför jordbruket, med både högre lön och status än jobbet som bonde. Men många unga blir besvikna, särskilt i utvecklingsländer, på att det lockande livet i storstaden inte blev som de hade tänkt sig. Som en följd av att de unga väljer bort jordbruket, blir de som arbetar med jordbruket också allt äldre.

Samtidigt kan man se hur ungdomar ofta agerar förändringsagenter inom jordbruket genom deras utbilning, sociala nätverk och höga entreprenörsförmåga. Så lantbruket behöver ungdomarna. Frågan är hur vi ska få ungdomarna att känna att de behöver lantbruket. Hur får vi ungdomar att lägga sin energi på att bli bönder? Hur får vi ungdomar att synas och bli mer involverade i frågor kring jordbruk, naturresursförvaltning och matförsörjning? Hur får vi ungdomar att se lantbruket som ett positivt livsval?

Ta med en vän och dela med dig av dina erfarenheter och tankar!

Välkommen!

Times

From 1 July 2015 at 13:00 to 1 July 2015 at 14:00

Venue

Sverige i Världen, Donnersgatan 6