Skip to content
Start of page content below the header
Event
12 December 2012

Shit is life

Kopplingen mellan ditt jordbruksprojekt och sanitet

Photo courtesy of LRF

Photo courtesy of LRF

Det är självklart att hållbart jordbruk är en grundpelare i arbetet med att uppfylla millenniemålet ”End Poverty and Hunger”. Det kanske är mindre självklart att millenniedelmålet att ”halvera andelen människor som lever utan tillgång till vettig sanitet” också kan bidra till att uppfylla samma millenniemål.

Seminariet ”Shit is life – Kopplingen mellan ditt jordbruksprojekt och sanitet” belyser kopplingarna mellan hållbart jordbruk och produktiva sanitetslösningar, och hur man, om man arbetar med sanitet, faktiskt också arbetar med mänskliga rättigheter. Välkommen till en intressant eftermiddag med SIANI!

Ladda ner inbjudan

Times

From 12 December 2012 at 12:00 to 12 December 2012 at 15:00

Venue

Stockholm Environment Institute, Kräftriket 2B
Rum: Stället

Resources

Downloads
Relevant Content

24 June 2013

Slides

Profitable link between agriculture and sanitation – gathering the Swedish experience

A short presentation of the SIANI Agriculture-Sanitation Expert Group.

Related content

Past event

Past event

Event

Tio år med PGU
12 December 2012
Stockholm, Sweden

Past event

Event

Linking Food Production and Sanitation
6 September 2013
Stockholm, Sweden