Skip to content
Start of page content below the header

Träden – värdefulla miljökämpar

Sveriges Radio sänder inslag i Vetenskapsradions Klotet där bland annat Focali forskaren Anders Malmer (SLU) lyfter den nya synen på träd som är på väg att växa fram, både i Sverige och i andra delar av världen. 

I det globala samhället har träden på senare tid succesivt givits en ny och mer framträdande plats. Syftet är ofta att tillgodose de många ekosystemtjänster som kan förekomma då träd finns på en plats, och både globalt och lokalt sett kan det göra stor skillnad att plantera träd i många olika miljöer. De dämpar ljud, sprider svalka och fukt och renar luftföroreningar i stadsmiljöer, samtidigt som en lagom mängd träd kan hindra översvämningar vid kraftiga regn och förbättra grundvattennivåerna i torra jordbrukslandskap.

I veckans Klotet i Sveriges Radios P1 berättar professorerna Anders Malmer och Per Berg från Sveriges lantbruksuniversitet om denna utveckling mot grönare miljöer. Ny kunskap om trädens egenskaper börjar göra avtryck på stadsplanering i städer både i Sverige och globalt, och gröna ytor i städerna får en större betydelse. I ett inslag från Bangalore i Indien berättar ett privat företag om hur de planterat små, täta skogar på småmark mitt i staden, för att få ett bättre lokalt klimat
Programledare Marie-Louise Kristola.
Hör programmet här.

Klotet – De värdefulla träden
Anders Malmer