Skip to content
Start of page content below the header

SLU researchers get 13 million Swedish kronor for development research

Four SLU researchers have recently received grants amounting to more than 13 million Swedish Kronor from Vetenskapsrådet (VR) to do research on development issues.

The following projects have received grants:

  • Björn Vinnerås, Energi och teknik, Uppsala, 3 300 000
  • Cecilia Sundberg, Energi och teknik, Uppsala, 3 300 000 (Produktion och användning av biokol på gårdsnivå i Kenya – energi, lantbruk och klimateffekt)
  • Andrea Nightingale, Stad och land, Uppsala, 4 400 000 (Konflikt, våld och miljöförändringar: Att undersöka  resursstyrning och legitimitet i övergångssamhällen)
  • Erik Bongcam-Rudloff, Husdjursgenetik, Uppsala, 2 700 000 (Metagenomisk undersökning av korallreven på västra Indiska Oceanen för att bedöma miljöeffekterna av mänsklig verksamhet . En indikator på korallrevens hälsa.)

Read more here….

Related content

Past event

Past event

Past event