Skip to content
Start of page content below the header
News Story
13 June 2017

SIANI under Almedalen 2017!

SIANI är återigen i Visby i juli för att delta i samhällsdebatterna och nätverka för förbättrad livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk! Vi organiserar i år tre olika seminarier alla på Sidas scen Sverige i världen, varmt välkomna att delta och bidra!

Tisdag 4 juli 16.00-16.45: Ung kraft för Agenda 2030

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6

Förändringar i klimat och miljö ändrar förutsättningarna för vår matproduktion- och ställer krav på ny kunskap och innovationer. Vilken är de ungas roll i att trygga vår matproduktion inom planetens gränser? Hur skapar vi engagemang hos de unga? Vi kommer få lyssna på inspirerande unga iniatitvtagare och framtidens hållbarhetsexperter! Läs mer här!

Onsdag 5 juli 08.00-08.45: Feminism och skog – en kärleksaffär

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6

Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen av hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägarskap och företagande i skogssektorn bidra med erfarenhet till en hållbar utveckling globalt? Läs mer här!

Onsdag 5 juli 08.00-08.45: Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6

En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. Agroforestry är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. Så varför satsas det inte mer på agroforestry i svenskt bistånd? Läs mer här!

Alla tre seminarier kommer sändas live och vi kommer länka till webbsändningarna här och via sociala medier.

Ung kraft för Agenda 2030
Feminism och skog – en kärleksaffär
Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte

Related content

Past event

Past event

Event

Welcome to the launch of Agroforestry Network!
22 November 2016
Vi-skogen head quarters