Skip to content
Start of page content below the header
News Story
29 December 2012

Fler träd på jorden än vad vi tidigare vetat – Vetenskapsradion

Det finns fler träd i jordbrukslandskap världen runt än vad forskare tidigare trott, visar en ny kartläggning. På nära hälften av all jordbruksmark täcks minst en tiondel av ytan av träd och i vissa områden ökar nu samodlingen av träd och jordbruksgrödor. I området kring Victoriasjön i Östafrika har den här odlingsmetoden blivit ett sätt för bönderna att öka skördarna och ge möjlighet till extra inkomster.
Lyssna på programmet här

På åkermarken står träd av olika arter och emellan dem växer grödor av alla möjliga slag. Det är bönor, bananer, kaffebuskar och olika grässorter som används som foder till gårdens fyra kor. Träd-jordbruk, som på engelska heter agroforestry är en odlingsteknik som passar bra här då de flesta jordbruk är små och det mesta arbetet utförs med handkraft.

Träden förhindrar erosion, behåller fuktigheten i marken och skuggar de grödor som annars riskerar att torka ut i det varma klimatet. Eftersom träden också tar upp koldioxid binds också mer kol i marken. Bönderna får ut flera mervärden genom att de kan producera sin egen ved, eller använda löven från träden till foder för djur.

Kartläggningen, som det internationella centret för träd-jordbruk   ICRAF  har gjort genom att analysera satellitbilder, visar alltså att det finns fler träd i världen än vad forskarna tidigare trott. Det beror på att man förut endast tittat på hur mycket träd som finns i skogsmiljöer och helt bortsett från jordbruksmark. Rapporten visar att träd på jordbruksmark är vanligast i Sydamerika, Afrika söder om Sahara och i Sydostasien.

Ingrid Öborn är professor i växtproduktions ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet men är förnärvarande är anställd på ICRAF. Hon menar att det finns stora möjligheter att få in fler träd i odlingarna, det är viktigt, inte bara för jordbruket, utan också för att motverka och hantera klimatförändringar, säger hon, genom att träden kan ta upp koldioxid ur luften.

– Det är det som man har försökt att lyfta nu i samband med klimatfrågan, både vad det gäller kolinlagring och att anpassa sig till ett förändrat klimat. Vi måste på något sätt försöka sudda ut gränserna mellan jordbruk och skogsbruk, både på gården men också när det gäller policys och hur det hela styrs, säger Ingrid Öborn på ICRAF.

Länk till sveriges radio