Skip to content
Start of page content below the header
News Story
13 November 2012

Att planera för det oförutsedda

När ett stort antal ”resilience-aktörer” samlades på Sida för en tid sedan var alla överens om att det är är ett område som kräver fortsatt prioritering. Studier visar att Sida gör massor på området, men det framgår dåligt i rapporteringen.

Resilience är ett ord som kan tolkas på olika sätt, men inom ramen för det arbete Sida har gjort under 2012 betyder det  minskad mänsklig sårbarhet efter väderrelaterade kriser och katastrofer . Det viktiga budskap Sida lägger i begreppet är att människors motståndskraft efter väderrelaterade kriser och katastrofer ska byggas så stark att de inte bara kan återhämta sig utan även landa på en lite högre nivå än före krisen.

Läs mer har!

Link to the Development Talks webpage