Skip to content
Start of page content below the header
Event
7 February 2023

KSLA: Friska djur behöver inte antibiotika!

Photo by Annie Spratt on Unsplash

AMR – antimikrobiell resistens är ett växande globalt hot. I fokus för debatt och åtgärder står ofta användningen av antibiotika inom sjuk- och hälsovård. Men globalt används den mesta antibiotikan inom djurhållningen. Sverige har sedan 80-talet bedrivit ett omfattande och framgångsrikt arbete för att minska denna användning. Hur kan vi på bästa sätt dela med oss av kunskap, kompetens och erfarenheter till andra länder?

I augusti 2022 överlämnade utredaren Ann Lindberg till regeringen betänkandet: Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43). Utredningen remissbehandlas för närvarande och remissvaren ska vara inlämnade senast den 20 februari 2023.

Seminariet är en unik möjlighet att ta del av utredningens förslag och expertkommentarer, samt delta i diskussionen.

 

More information HERE

Times

From 7 February 2023 at 13:00 to 7 February 2023 at 16:00

Venue

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien