Skip past the page header
Start of page content below the header
Video
30 June 2021

Growing Together – Fika och Samtal om Representation och mångfald inom Global Utveckling

Första avsnittet av vår serie ”Growing Together”

Det är viktigt att ge utrymme för olika perspektiv och att dela med sig av lärdomar, samt vara öppen för nya idéer inom utvecklingssamarbetet. Utmaningar i samband med livsmedelsförsörjning, nutrition och utveckling sträcker sig över generationer och kulturella, samt geografiska gränser. Vi vill därför fånga upp ett urval av ledande och yngre röster från utvecklingsarbete inom livsmedels- och jordbruksområdet från förr och nu som deltar i en diskussion om aktuella utmaningar inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta projekt syftar till att lyfta insikter och nya perspektiv från yrkesverksamma inom området. Vad kan vi lära oss av varandra? Hur kan vi växa tillsammans genom att dela med oss av våra erfarenheter? Hur kan värdefulla perspektiv från experter användas i nutida och framtida kontexter?

På grund av COVID-19-pandemin fokuserar projektet först på Sverige, men kommer sedan att utvidgas till andra platser där Sverige samarbetar med lokala befolkningsgrupper, för att skapa ett mång- och tvärkulturellt utbyte och samarbete.

Talare:

  • Annika Åhnberg, f.d. Jordbruksminister
  • Clara Plambeck, Global Utveckling Studerande

Moderator: Nilo Mir