Skip past the page header
Start of page content below the header
Video
30 June 2021

Growing Together – Fika och Samtal om Representation inom Global Utveckling

Första avsnittet i vår serie ”Growing Together”

Det är så viktigt att skapa utrymmen för olika perspektiv och att dela med sig av lärdomar och vara öppen för nya idéer inom utvecklingssamarbetet. Utmaningar i samband med livsmedelsförsörjning, nutrition och utveckling sträcker sig över kulturella, geografiska och generationsgränser. Det är med denna avsikt som vi föreslår att fånga ett urval av äldre och yngre röster från utvecklingssamarbetet inom livsmedel och jordbruk från förr och nu – som deltar i en modererad diskussion om aktuella utmaningar inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta projekt syftar till att avslöja insikter och nya perspektiv från yrkesverksamma inom området. Vad kan man lära sig av varandra, hur kan vi växa tillsammans genom att dela med oss av våra erfarenheter, hur kan värdefulla perspektiv förbli aktiva.

Detta projekt fokuserar först på Sverige men kommer att utvidgas till andra geografiska platser för att skapa ett mång- och tvärkulturellt utbyte och samarbete där svensk utveckling har blivit inbäddad i det förflutna.

Talare:

  • Annika Åhnberg, f.d. Jordbruksminister
  • Clara Plambeck, Global Utveckling Studerande

Moderator: Nilo Mir