Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Visa sida 4 av 4

Trade and production
 
Publikation
30 June 2014
Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?

Millenniemålen ska vara uppnådda nästa år. Trots viktiga framsteg på många områden kvarstår stora utmaningar. Vid Rio+20-konferensen beslutades därför att nya mål ska formuleras och ta...

Trade and production
 
Publikation
28 June 2014
Discussion Brief: Food Security in the Sustainable Development Goals: Where is the Process Heading?

Next year is the deadline for achieving the Millennium Development Goals. Despite great progress in some areas, major challenges remain.At the Rio+20 conference, world leaders agreed to draft a...