Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Visa sida 1 av 1

Climate change and resource conflict
Trade and production
International Swedish Agricultural Resource Base
 
Publikation
8 November 2016
Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen

Ett diskussionsunderlag om svensk forskarkompetens för hållbar global utveckling inom livsmedelsförsörjning, lantbruk och miljö. SIANI:s Expert Group “International Swedish Agricultural...

Climate change and resource conflict
 
Evenemang
10 December 2015
Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?

Hotet mot jordens odlingsjordar är på väg att växa till ett hot också mot vår egen civilisation. På FN:s kartor över jordens jordbruksmark är nästan all mark markerad som mer eller...

Trade and production
Sustainable Agricultural Production and Food Security
 
Nyhet
18 December 2014
SLU:s inspel till en svensk livsmedelsstrategi

SLU har kommit med ett inspel till Regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. I rapporten, som tagits fram av forskningsplattformen Framtidens lantbruk, diskuteras även Sveriges ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen i framtiden.Exempel på ämnen som lyfts upp i rapporten

Trade and production
 
Evenemang
27 November 2014
The East Africa Forum with special focus on Value Added Food Production in EAC and Exports to Sweden

This year the special business focus area will be Value Added Food Production in EAC and Exports to Sweden. Swedish companies with experiences from added value production will inform you about...

Health and nutrition
Trade and production
 
Nyhet
8 November 2013
Rapportering från World Food Day 2013 – Hur får vi maten att räcka till alla?

Varje år ordnar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) aktiviteter på World Food Day.

Climate change and resource conflict
Trade and production
 
Bilder
8 November 2013
Hur erbjudandet av produkter påverkar konsumenten. Från klimatdeklaration, hälsoaspekten till val av råvaror med omsorg för minskat matsvinn och bättre hälsa

Fick man följa Hamburgerkedjan Max medvetna val för att både bidra till att höja kvalitén på sina produkter och arbeta för ett uthålligt samhälle . Max har en lång tradition och en...

Health and nutrition
Trade and production
 
Bilder
8 November 2013
Hållbara nutritionsåtgärder på kommunal nivå: Södertälje skolmats projekt

Sara Jervfors Sara berättade om hur kommunen sedan 2006 har arbetat med en kost policy för skolmat där inte bara kost- och nutritionskunskaper ingår, utan även pedagogiskt utvecklingsarbete...

Climate change and resource conflict
Trade and production
 
Nyhet
2 November 2013
Seminarierapport från Almedalen: Sveriges politik för global utveckling – hur kan näringslivet bidra?

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i regeringens utvecklingspolitik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet, men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta? Hur ska näringslivet bidra?