Skip past the page header
Start of page content below the header
Nyhet
4 December 2020
Youth

Vägen till utvecklingsjobben

Photo: United Nations Geneva / flickr.

Tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) höll SIANI ett webinarium under Ultunas Näringslivsdag på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som ägde rum den 16 november. Dagen är ett tillfälle för studenter att få information om möjliga karriärvägar inom SLU:s huvudsakliga forskningsfokus och få en glimt av vad som väntar dem efter många års studier och med en stor vilja att påverka världen på ett positivt sätt. 

samband med näringslivsdagen sammanställde SIANI en video med tidigare SLU studenter som ger sina tips på vägen till utvecklingsjobben. De arbetar nu exempelvis på svenska ambassader, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och för Sveriges biståndsmyndighet Sida. I videon berättar de om deras bakgrund, anledningen till att de arbetar inom global utveckling och ger en kort inblick i sitt arbete. Se videon här:  

Webinariet modererades av Jenny Axelsson från FUF, och talarna var Anne Poulsen från FN:s World Food Programme och Madeleine Jönsson från Sida. I en avslappnad atmosfär gav de sina bästa tips till unga akademiker och delade sin egen väg till utvecklingsjobben. Du kan titta på samtalet här:

Liknande innehåll