Skip past the page header
Start of page content below the header
Nyhet
15 February 2018

Säkrade markrättigheter väg till färre konflikter och skyddad natur

Photo by Mokhamad Edliadi for CIFOR, via Flickr

”Att säkra urfolkens rätt till sina marker är ett billigt och extremt effektivt sätt att bromsa klimatkrisen, minska fattigdomen och leva upp till de Globala målen för hållbar utveckling och Paris-avtalet” Paula Caballero, World Resources Institute (WRI)

Den 3 oktober 2017 lanserade Sida tillsammans med Ford Foundation The Tenure Facility – en ny global organisation som helt och hållet inriktar sig på frågor om markrättigheter för lokalsamhällen och urfolk. ”De skogsområden i världen som ägs eller förvaltas av urfolk binder minst en fjärdedel av all koldioxid ovanför markytan i världen, och avverkningen är upp till tre gånger lägre än på andra platser” sa Paula Caballero från World Resources Institute (WRI) under det Development Talks som Sida tillsammans med SIANI och andra aktörer anordnade i samband med lanseringen.

Säkrade markrättigheter för urfolk och lokalsamhällen leder inte bara till en bättre miljö utan också till långt färre konflikter och ökad jämställdhet. I många länder får kvinnor varken äga, ärva eller ha brukanderätt till mark, och som traditionellt ansvariga för matproduktion och försörjning drabbas kvinnor hårt när deras samhällen förlorar rätten till sina marker.

Under många år har urfolk och andra lokalsamhällen över hela världen hamnat i utdragna markkonflikter, ofta med företag som vill bedriva gruvdrift, bygga dammar eller etablera oljepalmsplantage. Att stödja urfolks och andra lokalsamhällens kamp för sin rätt till skog och mark är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter och en förändring kan nu vara på väg när allt fler anser att den rika delen av världen måste börja lyssna på och lära sig av urfolkens perspektiv. The Tenure Facility kan spela en stor roll i detta.

Läs hela nyheten om Sidas development talk och lanseringen av The Tenure Facility på Sidas hemsida.