Skip past the page header
Start of page content below the header
Nyhet
30 June 2021

Growing Together – Fika och Samtal om Global Utveckling

Autentiska röster från jordbruk och utveckling – Tre videor med röster från det förflutna till framtiden om essensen av utvecklingssamarbetet

Bakgrund

Utvecklingssamarbete är en ständig reaktion på lokala, nationella och regionala sammanhang och innebär ett ständigt lärande, anpassning och reflektion över de utmaningar som har mötts och de insikter som har vunnits. I dessa korta videor öppnar vi upp ett utrymme för att diskutera hur långt vi har kommit (lärdomar) och vad som ligger framför oss (framtida beredskap) via öppna enskilda samtal med yrkesverksamma inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta arbete syftar till att engagera både målgrupper som arbetar inom området, men också de som är intresserade eller engagerade i livsmedels- och jordbruksområdet.

Det är mycket viktigt att skapa utrymme för olika perspektiv och att dela med sig av lärdomar och vara öppen för nya idéer inom utvecklingssamarbetet. Utmaningar i samband med livsmedelsförsörjning, nutrition och utveckling sträcker sig över kulturella, geografiska och generationsgränser. Det är med denna avsikt som vi föreslår att vi ska fånga upp ett urval av ledande och yngre röster från utvecklingsarbete inom livsmedels- och jordbruksområdet från förr och nu – som deltar i en modererad diskussion om aktuella utmaningar inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta projekt syftar till att avslöja insikter och nya perspektiv från yrkesverksamma inom området. Vad kan man lära sig av varandra, hur kan vi växa tillsammans genom att dela med oss av våra erfarenheter, hur värdefulla perspektiv kan förbli aktiva.

Projektet fokuserar först på Sverige (på grund av COVID-19-pandemin) men kommer att utvidgas till andra geografiska platser för att skapa ett mång- och tvärkulturellt utbyte och samarbete där svensk utveckling har blivit förankrad i det förflutna.

Growing Together – Trailer

Growing Together – Representation inom Global Utveckling

Growing Together – Framtiden av Global Utveckling