Skip past the page header
Start of page content below the header
Nyhet
30 June 2021

Growing Together – Fika och Samtal om Global Utveckling

Röster från jordbruks- och utvecklingssamarbetet – tre videos om utvecklingssamarbetets historia och framtid.

Bakgrund till Growing Together

Utvecklingssamarbete är en ständig reaktion på lokala, nationella och regionala sammanhang. Det kräver ett konstant lärande, anpassning och reflektion över nya utmaningar och de insikter som fåtts. I denna videoserie skapar vi ett utrymme för att diskutera lärdomar från historien, hur långt vi har kommit samt vad som ligger framför oss genom öppna samtal med yrkesverksamma inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta arbete syftar till att engagera både de som arbetar inom området, men också de som är intresserade av livsmedels- och jordbruksfrågor.

Det är viktigt att ge utrymme för olika perspektiv och att dela med sig av lärdomar, samt vara öppen för nya idéer inom utvecklingssamarbetet. Utmaningar i samband med livsmedelsförsörjning, nutrition och utveckling sträcker sig över generationer och kulturella, samt geografiska gränser. Vi vill därför fånga upp ett urval av ledande och yngre röster från utvecklingsarbete inom livsmedels- och jordbruksområdet från förr och nu som deltar i en diskussion om aktuella utmaningar inom jordbruks- och utvecklingssektorn. Detta projekt syftar till att lyfta insikter och nya perspektiv från yrkesverksamma inom området. Vad kan vi lära oss av varandra? Hur kan vi växa tillsammans genom att dela med oss av våra erfarenheter? Hur kan värdefulla perspektiv från experter användas i nutida och framtida kontexter?

På grund av COVID-19-pandemin fokuserar projektet först på Sverige, men kommer sedan att utvidgas till andra platser där Sverige samarbetar med lokala befolkningsgrupper, för att skapa ett mång- och tvärkulturellt utbyte och samarbete.

Growing Together – Trailer

Growing Together – Representation inom Global Utveckling

Growing Together – Framtiden av Global Utveckling