Skip past the page header
Start of page content below the header
Nyhet
13 July 2020

EBA-podden: Djurhälsan viktig för att förhindra pandemier och för att nå utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Photo: hazelucyxuan / Pixabay.

Mer än 70 procent av de smittsamma sjukdomar som uppstår bland människor kommer ursprungligen från vilda djur, de är så kallade zoonoser. Detta gäller tex för sjukdomar som svininfluensa, Ebola och COVID-19.  Våra tamdjur fungerar som en brygga, sk mellanvärd, för överföring av viruset från vilda djur till oss människor.

Pandemier har många gånger sitt ursprung i regioner där folktätheten är hög och husdjuren hålls nära inpå bebyggelsen. Om vi stärker systemen för djurhälsa i fattiga länder minskar vi risken för utbrott av zoonotiska sjukdomar och medverkar till minskad antibiotikaresistens. Åtgärder för en hållbar djurhållning bidrar även till en ökad produktion för djurhållare, bättre levnadsförutsättningar för kvinnor och barn och en bättre miljö.

Sverige har en unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete – men hur tar vi tillvara på dessa kunskaper i vårt samarbete med utvecklingsländer? Finns det ett medvetet fokus på och tillräcklig kunskap om djurhälsa inom hanteringen av biståndet?

Lyssna på Hanna Acuffo professor i Parasitologi, Sida, och Ulf Magnusson veterinär och professor i Husdjursreproduktion på SLU i den här nya EBAs podden.

Vill du veta mer om hur djurhållningssystem minskar spridningen av zoonotiska sjukdomar samtidigt som de ger fattiga djurhållare ökad produktion och avkastning läs då EBA rapportenAnimal health in development – its role for poverty reduction and human welfare” av Ulf Magnusson, Jonathan Rushton och Arvid Uggla.