Skip past the page header
Start of page content below the header

Djuren, klimatet och festivalen – testa dina kunskaper i vår kluriga frågesport!

Kaniner har liten klimatpåverkan och äter gräs, någonting som människor inte kan göra

Photo: Dulap / Flickr.

13 – 14 maj besökte SIANI Bolincentrets Klimatfestival på Stockholms universitet. Festivalen är ett tillfälle för unga att träffa klimatforskare och andra som jobbar för att hindra klimatkrisen. På festivalen kunde ungdomarna lyssna på föreläsningar av klimatforskare, gå på klimatvandringar, spela SMHI’s modifikation till Minecraft och prata med olika organisationer på aktivitetstorget – däribland SIANI.

Världens jordbruk och annan markanvändning är en av de största källorna till koldioxidutsläpp (ungefär 25 % enligt IPCC) samtidigt som bönder och de som lever på landsbygden är några av de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Ett exempel på detta är torka, så vi på SIANI hade en utställning där vi bjöd in ungdomarna till att diskutera hur de själva påverkades av torkan förra sommaren och hur torka kan se ut i olika delar av världen. Trots att Sverige minskade sin matproduktion med nästan 50 % var det få som märkt av det i matvarubutiken. Istället upplevde de torkan genom gula gräsmattor och svårigheter att få tag på vatten på vandringen i fjällen.

Att djur är en viktig del av jordbruket känner de flesta till, men vilka djur äter mat som även människor äter och vilka djur mår bäst inom svenskt jordbruk? Det var några av frågorna i vår frågesport om djur och klimat. De flesta ungdomarna som gjorde frågesporten hade koll på att idisslare, som kor, släpper ut mycket växthusgaser, men när vi funderar på djurens miljöpåverkan finns det även andra saker som är viktiga t.ex. djurvälfärd och resurseffektivitet.

En vanlig uppfattning hos många var att lantbruksdjur som inte främst blir till kött, som mjölkkor och värphöns, har det bättre än djur vi äter. Samtidigt kan det vara bra att fråga hur en hönas liv ser ut och vad händer med henne när hon slutar värpa? Vi uppmuntrade även våra besökare att fundera på vad deras husdjur äter och klimatpåverkan av det.

Hade du inte möjlighet att komma till Klimatfestivalen? Sugen att testa vilken koll DU har på djur och klimat? Klicka här för att svara på frågesporten!

Missa inte förra årets frågesport om olika sorters mjölk!