Skip past the page header
Start of page content below the header

Viltmat, Biologisk Mångfald och Försörjning

Denna expertgrupp har som mål att sprida traditionell kunskap om viltmat i Asien och att lyfta den till den politiska arenan för livsmedelsförsörjning, fattigdomsminskning och hållbart skogsbruk.

Kontakt: Diana San Jose

Non-Timber Forest Products Exchange Programme, NTFP – EP Asia.

Visa sida 1 av 2