Skip past the page header
Start of page content below the header

Djurhållning i Städer: Balansera det Goda och det Onda

För närvarande lever ungefär 50% av världens djurpopulationer i städer och andelen förväntas växa till nästan 70% år 2050. Det finns därför en marknadsmöjlighet för fattiga i urban miljö att arbeta med djurhållning inom städer.

Gruppens övergripande mål är att utveckla och erbjuda kunskap om för- och nackdelarna med djurhållning i städer och förorter i låginkomstländer och kommunicera denna kunskap till beslutsfattare vid olika nivåer och sektorer. 

Kontakt: Ulf Magnusson

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Visa sida 1 av 1