Skip past the page header
Start of page content below the header

Stärka Samarbetet vid WASH, Livsmedels- och Nutritionsnexus för att Bygga Motståndskraftiga Samhällen i Låginkomstländer (WASHnut)

Vi har som mål att bemöta två identifierade nyckelutmaningar: behovet av vägledning för: 1) att länka WASH, livsmedels- och nutritionssektorer; och 2) sätt att operationalisera resiliens inom utvecklingsprojekt. Båda utmaningarna kräver konkreta bevis, vilket vi har som mål att förse genom att undersöka fallstudier från ett kross-sektoralt- och resiliensperspektiv.

Kontakt: Helfrid Schulte-Herbrüggen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Visa sida 1 av 1