Skip past the page header
Start of page content below the header

Restaurering av Landsbygdslandskap för Livsmedelsförsörjning

Att sammanföra vetenskaplig kunskaputveckla policy och samhällelig förändring kommer att behövas för att återställa nedbrutna områden.

Rollen av denna expertgrupp är att ge forskningsresultat och -frågor till en bredare grupp aktörer och beslutsfattare liksom att bredda det geografiska perspektivet för expertrepresentation. 

Kontakt: Gert Nyberg

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Visa sida 1 av 1