Skip past the page header
Start of page content below the header

Förstärkningen av Afrika Till en Kunskapsbaserad Bioekonomi: hur kan Sverige Bidra?

Utvecklingen av en kunskapsbaserad bioekonomi ser alltmer ut som en väg mot hållbar ekonomisk utveckling baserad på förnybara resurser och ett steg iväg från en ekonomi baserad på fossila bränslen samt ett gensvar mot lokala och globala utmaningar, inklusive klimatförändringar. 

Denna expertgrupp har som mål att identifiera hur Sverige bäst kan stödja länder i subsahariska Afrika att utveckla en kunskapsbaserad ekonomi. 

Kontakt: Ivar Virgin

Stockholm Environment Institute (SEI)

Visa sida 1 av 3