Skip past the page header
Start of page content below the header

Land, Boskapsdjur och Försörjning: Triple-L Initiativet

Utvecklingen i Kenyas torrmark, och i stora delar av subsahariska Afrika, domineras ofta av en övergång från nomadisk pastoralism till stationär boskapsbaserad heders- och lantbruksförsörjning. 

Detta är forsknings- och handlingsområdena för Triple L, inklusive biofysisk och socioekonomisk forskning samt interaktioner med olika intressenter, det politiska området, icke-statliga samt samhällsbaserade organisationer. 

Contact: Ewa Wredle

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Visa sida 1 av 1