Skip past the page header
Start of page content below the header

Internationell Svensk Resursbas för Lantbruk

Denna expertgrupp fokuserar  skapandet och stärkandet av länkar mellan den svenska resursbasen aktiv inom CGIARs forskningssystem och den svenska resursbasen inom högre utbildning och forskningsinstitutioner, med fokus på lantbrukets roll för den globala utvecklingsagendan. Den nuvarande nivån för samarbete är låg och det finns många oanvända möjligheter som kan utforskas om dessa båda grupper skapar starkare band.

Detta initiativ syftar till att förstärka gemensamma forskningsmöjligheter genom möten, finansieringsförslag, publikationer och ökad medvetenhet inom det svenska R4D-programmet i Sverige och internationellt.

Kontakt: Ylva Ran

Stockholm Environment Institute (SEI)

Visa sida 1 av 1