Skip past the page header
Start of page content below the header

Högre Utbildning för Hållbart Lantbruk (HESA) i Sydostasien

Denna grupp har som mål att undersöka och stärka kapaciteten för högre utbildning för hållbart lantbruk i Sydostasien. Den kommer att implementera globalt mål 2 genom att förbättrad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete, politikdialog, läroplansinnovation, utökade forskningslänkar och gemensam planering för rural fattigdomsbekämpning, livsmedels- och näringsförsörjning, försörjning för småskaliga lantbrukare och miljöskydd.

Kontakt: Wayne Nelles 

Chulalongkorn University School of Agricultural Resources (CUSAR)

Visa sida 1 av 5