Skip past the page header
Start of page content below the header

Fördelar med Gemensamma Inköp av Lokala Varor från Kvinnliga Småskaliga Lantbrukare i Kenya

Kvinnliga småbrukare har mindre tillgång till marknaden på grund av tidsbegränsningar, bristande transportmöjligheter och marknadsinformation. 

Denna expertgrupp har som mål att undersöka hur digitala tjänster kan leda till fler affärsmöjligheter för kvinnor genom gemensamma köp och distribution. Kan detta vara ett alternativ med låga kostnader till en dyr problematik?

Kontakt: Ana Perez

Inclusive Business Sweden

Visa sida 1 av 1