Skip past the page header
Start of page content below the header

Matsvinnstrategier för Globala Livsmedelsvärdekedjor

Denna expertgrupp är ett samarbete för att samla expertis för att ta fram matsvinsstrategier för ökad livsmedelsförsörjning och resurseffektivitet, genom att utforska: 

1. Villkoren för att arbeta tillsammans inom livsmedelskedjan för att minska matsvinn 

2. Samarbete för innovativa tekniska lösningar för minskat matsvinn  

3. Åtgärder för ökad hållbarhet i globala livsmedelskedjor (exempelvis lämplig märkning, anpassade affärsmodeller, konsumentinformation osv.) 

Kontakt: Karin Östegren

SP Food and Bioscience

Visa sida 1 av 2