Skip past the page header
Start of page content below the header

Expertgruppen om Agroforestry för Tryggad Livsmedelsförsörjning och Nutrition, Hållbart Lantbruk och Landskapsrestaurering i Mekong

Denna grupp kommer att samla och dela kunskap med den svenska staten och stater i Sydostasien, icke-statliga organisationer, forskningsgrupper, samt utvecklare inom agroforestry. Målet är att stärka livsmedelsförsörjning och nutrition, hållbart lantbruk, småskaliga lantbrukares försörjning, anpassning till och begränsning av klimatförändringar och landskapsrestaurering för uppfyllandet av globalt mål 2.

Kontakt: Robert Finlayson

The World Agroforestry Centre (ICRAF) 

Visa sida 1 av 1