Skip past the page header
Start of page content below the header

Kommersialisera Lantbrukssektorn i Kenya

Arbetets kretsar kring att belysa frågor som håller tillbaka kommersialiseringen av lantbruket, med ett särskilt fokus på tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition:

1) Vad är lantbrukssektorns nuvarande status i Kenya? 

2) Varför är sektorn som den är? 

3) Hur kan intressenter utnyttja sektorns potential och ta bort hinder för kommersialisering? 

Fokus är  produktionsdelen av lantbrukets värdekedjan i samband med marknader för inköp och produktion.

Kontakt: Sigrid Ekman

Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP)

Visa sida 1 av 1