Skip past the page header
Start of page content below the header

Medveten Bildning

Vårt huvudsakliga mål är att undersöka hur brist på mat och vatten leder till sårbarhet, dålig hälsa, våld och exploatering på lokal nivå. För att åstadkomma detta har vi inrättat kross-kulturellt informationsutbyte. Dokumenterad kunskap från Kenya, Venezuela och Sverige kring bevattnade köksträdgårdar används som ett sätt att främja medvetenhet kring såväl kosthållning och mänskliga rättigheter som hållbar användning av knappa vatten- och markresurser som ett sätt att förbättra lokal livsmedelsförsörjning. Till detta har vi betonat ett genusperspektiv. 

Kontakt: David Hallberg

Red Cross University College

Visa sida 1 av 1