Skip past the page header
Start of page content below the header

Agrikulturell Omvandling i Låginkomstländer Under Miljöförändring

Det finns ett ökat behov att bredda kunskapen bland olika intressenter om nödvändigheten i en omvandling av lantbrukssektorn till en mångfalds- och ekosystemsperspektiv, baserat på lokal kunskap, kreativitet och intiativ, kombinerat med ömsesidigt lärande mellan olika nätverk.

Denna expertgrupp har ett brett fokus på komplexa system och har som mål att fördjupa svensk policydialog med global påverkan. 

Kontaktperson: Karin Höök

Naturskyddsföreningen

Visa sida 1 av 3