Skip past the page header
Start of page content below the header

Afrikanskt Biokol

Biokol har potentialen att bidra till förbättrade försörjningsmöjligheter för småskaliga lantbrukare, särskilt kvinnor, genom att öka jordens bördighet, gårdens produktion, energieffektivitet, förbättrad hälsa och minskad arbetsbörda, men det är ett relativt nytt forskningsfält. Baserat på och länkat till svenska erfarenheter har detta projekt som mål att utveckla ett expertnätverk för biokol i Afrika, vilket kommer att identifiera, samla och sprida relevant vetenskapligt baserad kunskap om biokol för utveckling i Afrika.

Kontakt: Mattias Gustafsson

EcoTopic AB

Se allt från 'Afrikanskt biokol'