Skip past the page header
Start of page content below the header

Expertgrupper

SIANIs expertgrupper är brett baserade arbetsgrupper upprättade kring SIANIs vision och mål. Syftet med dessa grupper är att samla experter kring specifika frågor tillsammans för att bidra till en holistisk förståelse av nya frågor inom deras respektive områden. Expertgrupperna sammanställer kunskap och fokuserar olika aktörers samverkan inom den svenska resursbasen.

featured image

Agripreneurship Alliansen

Denna expertgrupp kommer dra från lärdomar och expertis inom de ideella, akademiska och privata sektorerna för att utveckla onlinekurser med syfte att stödja unga företagare inom jordbruksbranschen från Afrika att utveckla sina affärsidéer. 

Se allt från denna grupp
featured image

Dolt i Spannmål

Dold hunger orsakas av en kronisk mineral- och vitaminbrist av zink, jod och järn, vilket drabbar två miljarder människor i världen. Denna expertgrupp arbetar för att öka medvetenheten och bygga upp kapacitet för hydrotermisk bearbetning av fullkorn för att minska dold hunger i Östra Afrika. Gruppen är ett samarbete mellan Inclusive Business Sweden, Hidden in Grains och BioInnovate Arica.

Se allt från denna grupp
featured image

Viltmat, Biologisk Mångfald och Försörjning

Denna expertgrupp har som mål att sprida traditionell kunskap om viltmat i Asien och att lyfta den till den politiska arenan för livsmedelsförsörjning, fattigdomsminskning och hållbart skogsbruk.

Se allt från denna grupp