Skip past the page header
Start of page content below the header
Evenemang
27 September 2022

KSLA: S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

Photo by Carlo Verso on Unsplash

I global skala och i vår tid försämras och förstörs ungefär 10 miljoner hektar mark varje år. På 30 år blir det 300 miljoner hektar samtidigt som vi vet att det kommer att behövas 100-tals miljoner hektar ny odlingsmark – kanske så mycket som mer än tio gånger hela Sveriges landyta – för att kunna föda jordens befolkning 2050.

 

Jorden har inte mer jord att odla upp. Tvärtom borde vi återföra stora jordbruksområden till sitt mer ursprungliga naturliga tillstånd av skog- eller gräsmark. Ur detta bokstavligt talat existentiella dilemma finns bara en väg ut: att få ut mer av mindre. Mer mat och mer mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Ett jordbruk som sätter stopp för läckage och erosion och som förvandla luftens växthusgaser till bördig mull i marken.

Varmt välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

Times

Från 27 september 2022 vid 10:00 till 27 september 2022 vid 14:30

Venue

KSLA

Etiketter