Skip past the page header
Start of page content below the header
Evenemang
7 July 2016

Antibiotikan i djurhållningen – vad kan Sverige lära världen?

Photo by Felix Clay/Duckrabbit via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo by Felix Clay/Duckrabbit via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Majoriteten av all antibiotika används idag inom djurhållning. I Sverige utgör den dock en liten del av all användning. Svensk djurhållning har lägst användning och antibiotikaresistens i världen.

I fjol antog FN en resolution om åtgärder mot antibiotikaresistens. Hur kan svenska erfarenheter bidra till att göra det internationella arbetet mer effektivt? I låginkomstländer används antibiotika för att förbättra djurhälsan men kunskapen är bristfällig och felanvändning bidrar till en ökad resistens.

Mer än 700 miljoner fattiga människor är beroende av djurhållning, och kvinnor bär ofta ansvaret. Djuren förser de fattiga hushållen med näringsrik mat, dragkraft, växtnäring och en viktig kapitalreserv. Tryggad djurhälsa behövs för fattigdomsbekämpning; för att minska spridning av sjukdomar mellan djur och människa och för ökad jämlikhet.

Moderator: 

Peter Sylwan, Vetenskapsjournalist , KSLA

Paneldeltagare:

  • Elisabeth Backteman, Statssekreterare, Näringsdepartementet
  • Ulf Magnusson, Prof. VH – Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
  • Åsa Odell, Vice Secreterare, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Charlotte Petri Gornitzka, Generadirektör, Sida 

Följ evenemanget från nätet

Läs även om SIANIs andra seminarium på Almedalen i år.

Times

Från 7 juli 2016 vid 11:00 till 7 juli 2016 vid 11:45

Venue

Talarplats, Donners plats, Almedalen

Liknande innehåll

Tidigare evenemang
Tidigare evenemang
Hur minskar vi globalt matsvinn?
25 October 2016
Stockholm, Sweden