Skip past the page header
Start of page content below the header
Evenemang
14 March 2022

AMR och antibiotikaresistens: Vem tar risken?

Och vem ser möjligheter? Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens? Diskussion kring dessa frågor kommer att ske på ett virtuellt webbinarium arrangerat av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Axfoundation.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Finansmarknadens aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter i sina verksamheter. Hittills har fokus legat på klimatåtgärder. Men utvecklingen av antimikrobiell resistens, AMR, är ett växande hot mot en hållbar utveckling. Tveklöst behöver vi intensifiera arbetet mot ökad resistens och för en ansvarsfull användning av antibiotika. Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Webbinariet är en samverkan mellan ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” och den av regeringen tillsatta ”Djurantibiotikautredningen”. Varmt välkomna till en angelägen diskussion!

 

Anmäl dig här senast den 10 mars

 

 

Times

Från 14 mars 2022 vid 14:00 till 14 mars 2022 vid 16:00

Venue

Virtual event

Liknande innehåll

Tidigare evenemang
Tidigare evenemang
Hur minskar vi globalt matsvinn?
25 October 2016
Stockholm, Sweden
29 April 2016