Skip past the page header
Start of page content below the header
Evenemang
30 September 2021

2021-09-30 Webbinarium: Koll på kolet!

Foto: Lennart Wikström

Det kol som med hjälp av energi från solen binds in i jordbruksgrödorna lämnar gården i form av råvaror till livsmedel, foder, energi eller andra biobaserade råvaror. En stor andel av det infångade kolet återgår också till luften genom att växtresterna bryts ned, medan en mindre del lagras in som mer stabilt markkol. Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt.

I ett öppet webbinarium på KSLA presenteras nu båda dessa arbeten. Lars Törner, LT Miljö, och Jan Larsson, Calumi AB, har arbetat på gårdsnivå och tagit fram en modell för att beskriva kolbalansen. Hur mycket kol binds i skörd och skörderester, hur mycket går förlorat och vilken är potentialen att öka kolinbindningen?

I en unik rapport har Gunnar Rundgren sammanställt kolflödet i den svenska livsmedelskedjan. Hur mycket kol importeras och exporteras, hur mycket äter vi, vad försvinner i avlopp och avfall? Gunnars rapport, som kommer att mailas till anmälda deltagare före webbinariet, kan ge en vertikal beskrivning av kolets väg i värdekedjan för livsmedel i Sverige.

Välkommen till detta webbinarium, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Registrera här

Times

Från 30 september 2021 vid 13:30 till 30 september 2021 vid 15:00

Venue

KSLA på Zoom Sweden

Liknande innehåll

Tidigare evenemang
Can ICT improve productivity, resilience and food security?
29 May 2012
Stockholm, Sweden
Tidigare evenemang
South at the Steering Wheel
29 May 2012
Stockholm, Sweden
Tidigare evenemang
Agriculture & Rural Dev Day at Rio+20
18 June 2012
Rio de Janiero, Brazil