Skip past the page header
Start of page content below the header

Styrelse

SIANI har en styrelse som sammanträder flera gånger per år för att ge återkoppling och stöd till nätverkets allmänna inriktning och dess aktiviteter. Styrelsens medlemmar är engagerade i egenskap av personliga kvalifikationer

Fullständiga medlemmar:

Ordförande: Annika Åhnberg, Tankeföda AB.
Andreas Davelid, Jordbruksverket.
Ingrid Öborn, Sveriges Lantbruksuniversitet/World Agroforestry Centre.
Kajsa Johansson, Doktorand vid Linnéuniversitetet.
Alarik Sandrup, Lantmännen.
Lennart Ackzell, Skogsägarna.
Ola Möller, FAO.
Ellinor Isgren, Lunds Universitet för Hållbarhetsstudier (LUCSUS).
Sofia Sollén-Norrlin, Ekologiska Lantbrukarna.

Ex officio medlemmar:

Janet Vähämäki, Stockholm Environment Institute.
Mats Åberg, Sida.
Sara Gräslund, SLU Global, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Du kan kontakta styrelsen här.