Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Showing page 1 of 1

Health and nutrition
Landscape management
 
News Story
4 September 2014
100% ekologiskt?- Det agroekologiska och ekologiska jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö

I den sista rapporten av fyra presenterar Svenska Naturskyddsföreningen behovet av en grundläggande omställning av dagens jordbrukssystem till agroekologiska produktionsmetoder, och lyfter samtidigt fram positiva exempel på hur lantbruket kan utformas till att bidra till en hållbar utveckling och minskad fattigdom, hunger och miljömässig påfrestning.

Rural transformation
Trade and production
 
Publication
14 May 2012
Conference Proceedings – Agricultural Research for Development

Global food security is under stress. With an increasing global population, continuing soil degradation, mounting effects of climate change and other factors, this stress is very likely to...